Działalność
Okładka publikacji 'Filologia klasyczna w Szkole Głównej Warszawskiej'

Barbara Brzuska

Filologia klasyczna w Szkole Głównej Warszawskiej

(seria Archiwum Filologiczne, nr L)

Ossolineum

Wrocław etc., 1992