Tok studiów

UWAGA!

1. Studenci, którzy w roku akademickim 2017/2018 rozpoczynają studia I lub II stopnia, są zobowiązani do realizacji przedmiotów z zakresu nauk społecznych (z tzw. koszyka nauk społecznych) za 5 punktów ECTS.

Studentów innych roczników również namawiamy do korzystania z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich ze wspomnianego koszyka.

 2. Przypominamy o konieczności realizacji przedmiotów ogólnouniwersyteckich (tzw. OGUN-ów) w ramach przedmiotów spoza kierunku studiów.

Dokładne informacje o programie studiów są podane w Informatorze na rok 2017/2018 oraz w programie studiów dostępnym w zakładkach: Studia licencjackie, Studia magisterskie.

 

Poradnik dla studenta I roku

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się także z publikacją dla studentów rozpoczynających naukę na naszej uczelni. To zbiór podstawowych informacji o pierwszych krokach na Uniwersytecie, toku studiów, stypendiach i pomocy materialnej, wymianie krajowej i międzynarodowej oraz wielu innych możliwościach, które daje uczelnia:

http://www.uw.edu.pl/przewodnik-dla-nowych-studentow/

 

 

INFORMATORY

Koniecznie zapoznaj się z Informatorem IFK na rok 2017/2018!

Informator_IFK_2017-2018

Informator_IFK_2016-2017

Informator_2015-2016_1

Informator 2014/15: >> pobierz

Informator 2011/12Informator 2012/13,

Informator 2013/14

 

JAK REJESTROWAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA (PRZEWODNIK TOKU STUDIÓW WYDZIAŁU POLONISTYKI)

KALENDARZ AKADEMICKI 2017/2018

KALENDARZ AKADEMICKI 2016/2017

KALENDARZ AKADEMICKI 2015/2016

REGULAMIN STUDIÓW NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

REZYGNACJA Z ZALICZENIA ZAJĘĆ 

 

REJESTRACJE NA ZAJĘCIA

Przypominamy, że od roku akademickiego 2015/2016 zapisy internetowe na wszystkie zajęcia prowadzone w IFK są obowiązkowe, zarówno na przedmioty kierunkowe, wynikające z programu studiów, jak i ogólnouniwersyteckie.

 

Rejestracja na zajęcia obowiązkowe i fakultatywne w IFK w roku akademickim 2017/2018 będzie się odbywała w dwóch turach:

 I tura: 28.08.2017 (21:00) - 10.09.2017 (23:59)

II tura: 22.09.2017 (21:00) - 15.10.2017 (23.59)

 Serdecznie prosimy o terminową rejestrację. 

Studenci I roku będą rejestrowani na zajęcia obowiązkowe przez pracowników Toku Studiów IFK. Podział na grupy zaawansowaną i początkowe I roku zostanie podany pod koniec września.

 

Jak_rejestrować_się_na_zajęcia_-_przewodnik_krok_po_kroku

 Rejestracja kierunkowa obejmuje następujące przedmioty:

  • Przedmioty kierunkowe z minimum programowego
  • Seminaria magisterskie - I i II rok studiów II stopnia
  • Seminaria licencjackie - III rok studiów
  • Konwersatoria fakultatywne
  • Przedmioty specjalizacji zawodowych

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem następującego serwisu internetowego: https://usosweb.uw.edu.pl/

 Rejestracja żetonowa - UL Rejestracja żetonowa (UL) obejmuje następujące przedmioty:

  • Lektoraty
  • Przedmioty ogólnouniwersyteckie
  • Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne - dla specjalizacji nauczycielskiej
  • W-F

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem następującego serwisu internetowego: http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

ROZLICZENIE ETAPU STUDIÓW zob. ZASADY ROZLICZENIA ETAPU STUDIÓW 

SYSTEM PUNKTÓW ECTS/ SYSTEM BOLOŃSKI NA UW

SZCZEGÓŁOWE ZASADY STUDIOWANIA NA WYDZIALE POLONISTYKI

WSZYSTKO O PODPIĘCIACH

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE W R. AKAD. 2017/2018

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE W R. AKAD. 2016/2017

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE W R. AKAD. 2015/2016

ZASADY_ROZLICZENIA_ETAPU_STUDIÓW_2017-2018

Instrukcja dla opiekunów lat_2017-2018

 

EGZAMINY DYPLOMOWE/ DYPLOMY

harmonogram postępowania - instrukcja wydziałowa, Egzaminy_dyplomowe, Podanie_o_zatw._tematu_licencjat_1, Podanie_o_zatw._tematu_mgrzał. 2. (strony tytułowe - praca licencjacka)zał. 2. (strony tytułowe - praca magisterska)przewodnik dla opiekunów i recenzentów prac dyplomowychAPD - krok po kroku dla promotora i recenzenta - instrukcja skrócona.

Zasady wspólnego pisania  prac dyplomowych przez studentów

http://www2.polon.uw.edu.pl/sts/

Konto do opłat za dyplomy:

26 1160 2202 0000 0000 6084 9503 (w tytule prosimy podać swoje imię i nazwisko)


 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej