Studia magisterskie

Program studiów II stopnia - Filologia klasyczna

Studenci, którzy w roku akademickim 2017/2018 rozpoczynają studia II stopnia, są zobowiązani do realizacji przedmiotów z zakresu nauk społecznych (z tzw. koszyka nauk społecznych) za 5 punktów ECTS.

Studentów innych roczników również namawiamy do korzystania z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich ze wspomnianego koszyka.

Przypominamy o konieczności realizacji przedmiotów ogólnouniwersyteckich (tzw. OGUN-ów) w ramach przedmiotów spoza kierunku studiów.

Dokładne informacje o programie studiów są podane w Informatorze na rok 2017/2018 oraz w programie poniżej.

Program_studiów_II_stopnia_2017-2018_1 (Uzupełnienie informacji o programie zob. koniec strony)

Program_studiów_II_stopnia_2016-17

Program_studiów_II_stop._2015-16,_uzupełniony

pobierz aktualny program (obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2014/15)

pobierz aktualny program (obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2012/13 lub później)

 

UWAGA:

Od roku akademickiego 2017/2018 w programie studiów przewidziana jest tylko specjalność filologia klasyczna, na której studenci mają do wyboru dwie specjalizacje: klasyczną i neolatynistyczną. Wybór specjalizacji należy zgłosić Komisji Rekrutacyjnej przy składaniu dokumentów!

 

Studentów II roku studiów II stopnia, którzy zaczęli studia w roku akademickim 2013/2014 obowiązuje program z roku akademickiego 2014/2015 ( ze zmianami przyjętymi na Radzie Wydziału Polonistyki z dnia 18 lutego 2014)

 

Terminarz zajęć z lektur 2016/2017 - ZAJĘCIA_LEKTUROWE_W_ROKU_AKADEMICKIM_2016-17_3

 

 

Zaliczenie lektury w oryginale obejmuje:

 • umiejętność poprawnego czytania i sprawnego tłumaczenia tekstu oraz dokonania jego analizy gramatycznej,
 • podstawową wiedzę o autorze i dziele (kontekst literacki i historyczny),
 • znajomość postaci, miejsc, wydarzeń historycznych i innych faktów wspomnianych w tekście,
 • umiejętność analizy aparatu krytycznego, podstawową wiedzę o tradycji rękopiśmiennej tekstu,
 • w przypadku poezji – znajomość metryki.

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/17 studentów zdających lektury, w zastępstwie za dra Jana Kwapisza, przyjmuje pan dr Maciej Staniszewski.

Rok 1 (Filologia klasyczna)

lektury łacińskie

1. Horatius, Carmina (20 utworów – lub księga pierwsza na ocenę celującą)

prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska lub prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

2. Tacitus (20 stron OCT)

prof. dr hab. Jarosław Jakielaszek lub dr Magdalena Zawadzka

3. Seneca, Dialogi lub Epistulae, lub Augustinus, Confessiones lub De civitate Dei (10 stron OCT)

dr Jan Kozłowski (Augustyn) lub mgr Małgorzata Wysocka-Mielczarska (Seneka) lub dr Magdalena Zawadzka (Augustyn lub Seneka)

lektury greckie

1. Herodotus i Thucydides (po 10 stron OCT)

dr Katarzyna Pietruczuk lub dr Maciej Staniszewski

2. Aristophaneslub Menander (200 wersów - lub cała komedia na ocenę celującą)

dr Maciej Staniszewski lub prof. dr hab. Mikołaj Szymański

3. Homerus, Ilias lub Odyssea (1 księga lub 350 wersów)

dr Jan Kwapisz lub prof. dr hab. Mikołaj Szymański

 

Rok 2 (Filologia klasyczna)

lektury łacińskie

1. Plautus lub Terentius (400 wersów - lub cała komedia na ocenę celującą)

prof. dr hab. Jarosław Jakielaszek lub dr Krzysztof Rzepkowski

2. Lucretius, De rerum natura (300 wersów)

prof. dr hab. Mikołaj Szymański lub dr Mariusz Zagórski

3. Proza nowołacińska: Petrarca, Erasmus Roterodamus, Martinus Cromerus lub Matthias Sarbievius(10 stron)

dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW lub prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

lektury greckie

1. Aeschylus, Sophocles lub Euripides (1 tragedia)

dr Katarzyna Pietruczuk lub prof. dr hab. Mikołaj Szymański

2. Liryka archaiczna lub Callimachus, Theocritus lub Apollonius Rhodius (100 wersów)

dr Jan Kwapisz lub dr Maciej Staniszewski

3. Novum Testamentum (5 rozdziałów)

dr Jan Kozłowski lub mgr Monika Mikuła

 

Rok 1 (Literatura i kultura renesansu)

Literatura Renesansu i Baroku

prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

I semestr

Francesco Petrarca, Secretum: 10 stron z rozdziału III

II semestr

Leonardo Bruni, De studiis et litteris lub Dialogi ad Petrum Paulum Histrum: 10 stron

Elementy kultury Renesansu i Baroku

I semestr

prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

Korespondencja Angelo Poliziano i Paolo Cortese.

II semestr

prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

Maciej Kazimierz Sarbiewski, Dii gentium: 10 stron

Stanisław Herakliusz Lubomirski: 10 stron tekstu łacińskiego z tomu „Poezje zebrane” (wyd. Adam Karpiński)

Translatorium neolatynistyczne

mgr Inga Grześczak

Erasmus, Colloquia familiaria: 10 stron

Język łaciński – translatorium

mgr Dorota Sutkowska

I semestr

Sebastian Fabian Klonowic, Victoria deorum: 200 wersów lub Jan Dantyszek, Epithalamium Sigismundi et Barbarae: 200 wersów

II semestr

5 elegii Jana Kochanowskiego lub Klemensa Janickiego

 

Rok 2 (Literatura i kultura renesansu)

Literatura Renesansu i Baroku

prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

I semestr

Maciej Kazimierz Sarbiewski, De perfecta poesi lub Praecepta poetica, 10 stron tekstu łacińskiego

II semestr

Szymon Starowolski, De claris oratoribus Sarmatiae (z wydania: Biblioteka Pisarzy Staropolskich IBL PAN, Warszawa 2002), 10 stron tekstu łacińskiego

Maciej Kazimierz Sarbiewski, 5 ód i 5 epigramatów

Translatorium neolatynistyczne

lektura do ustalenia z prowadzącym

Język łaciński – translatorium

mgr Dorota Sutkowska

I semestr

Albrycht Stanisław Radziwiłł, Memoriale rerum gestarum in Polonia, z wydania  łacińskiego: Adam Przyboś, Roman Żelewski, Ossolineum 1968-1975, Materiały Komisji Nauk Historycznych nr 15, 10 stron.

II semestr

Albert Ines, 5 pieśni (z Lyricorum centuria...) i 5 epigramatów (z Acroamatum epigrammaticorum centuriae VII)

 

Opiekunowie

mgr Dorota Sutkowska, e-mail: promien67@o2.pl

dr Katarzyna Pietruczuk, e-mail: kasiapietruczuk@gmail.com

 

 Uzupełnienie informacji o programie obowiązującym studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

 • Efekty kształcenia realizowane są w trybie rocznym.
 • Liczba punktów ECTS z przedmiotów wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich i studentów wynosi 31 pkt. ECTS. Punkty te uzyskiwane są w ramach zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, których całościowa łączna wartość 120 pkt. ECTS.
 • Liczba punktów ECTS, które student musi uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk podstawowych wynosi 109.
 • Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym wynosi „moduł klasyczny” 87, „moduł neolatynistyczny”.
 • Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk humanistycznych wynosi 109.
 • Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać z obszaru nauk społecznych wynosi 5.
 • Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich spoza kierunku wynosi 6.

 


 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej