Studia licencjackie

Program studiów I stopnia

1 Studenci, którzy  rozpoczynają studia I stopnia w roku akademickim 2017/2018 (oraz w latach następnych), są zobowiązani do realizacji przedmiotów z zakresu nauk społecznych (z tzw. koszyka nauk społecznych) za 5 punktów ECTS

Studentów innych roczników również namawiamy do korzystania z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich ze wspomnianego koszyka.

2. Przypominamy o konieczności realizacji przedmiotów ogólnouniwersyteckich (tzw. OGUN-ów) w ramach przedmiotów spoza kierunku studiów.

Dokładne informacje o programie studiów są podane w Informatorze w zakładce "Tok studiów" oraz poniżej.

Program studiów I stopnia_2018-2019

Program_studiów_I_stopnia_2017-2018_1 (uzupełnienie informacji o programie zob. koniec strony)

Program_studiów_I_stopnia_2016-17

program_studiów_I_stop._2015-16 (obowiązuje studentów, którzy zaczynają naukę w roku akademickim 2015/16)

I_Program_studiów_2014_I_stopień (obowiązuje studentów, którzy zaczęli naukę w roku akademickim 2014/15)

Program_studiów_2013-14 (obowiązuje studentów, którzy zaczęli naukę w roku akademickim 2013/14)

Program_studiów_2012-13 (obowiązuje studentów, którzy zaczęli naukę w roku akademickim 2012/13)

pobierz stary program (obowiązuje studentów, którzy zaczęli naukę w roku akademickim 2011/12 lub wcześniej)

 

Terminarz zajęć z lektur 2016/2017 - ZAJĘCIA_DODATKOWE_2016-17_1

Zaliczenie lektury w oryginale obejmuje:

 • umiejętność poprawnego czytania i sprawnego tłumaczenia tekstu oraz dokonania jego analizy gramatycznej,
 • podstawową wiedzę o autorze i dziele (kontekst literacki i historyczny),
 • znajomość postaci, miejsc, wydarzeń historycznych i innych faktów wspomnianych w tekście;
 • umiejętność analizy aparatu krytycznego, podstawową wiedzę o tradycji rękopiśmiennej tekstu (od II roku studiów I stopnia),
 • w przypadku poezji – znajomość metryki.

 

Rok 1

lektury łacińskie

grupa zerowa

1. Caesar, De bello Gallico lub De bello civili (5 stron wg wydania z serii Oxford Classical Text lub podobnego wydania)

dr Maciej Jasiński lub dr Magdalena Zawadzka

grupa zaawansowana

1. Caesar, De bello Gallico lub De bello civili (15 stron OCT)

dr Maciej Jasiński lub dr Magdalena Zawadzka

2. Catullus (5 utworów, w tym 1 dłuższy)

prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec lub mgr Dorota Sutkowska

lektury greckie

1. Menander, Monosticha (15 sentencji)

dr Katarzyna Pietruczuk lub mgr Małgorzata Wysocka-Mielczarska

 

Rok 2

lektury łacińskie

1. Cicero, różne pisma (25 stron OCT, w tym min. 10 stron mów, min. 5 stron pism filozoficznych lub retorycznych, min. 3 strony listów)

prof. dr hab. Jarosław Jakielaszek lub [[Konrad Kokoszkiewicz]

2. Sallustius (10 stron OCT)

dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW lub mgr Dorota Sutkowska

3. poezja augustowska: Ovidius i Propertius (po 1 elegii) oraz Vergilius, Bucolica lub Georgica (100 wersów)

prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska lub mgr Małgorzata Wysocka-Mielczarska 

lektury greckie

1. Xenophon, Anabasis lub Commentarii (10 stron OCT)

dr Jan Kwapisz lub dr Magdalena Popiołek

 

Rok 3

lektury łacińskie

1. Livius, Ab Urbe condita (20 stron OCT)

dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW lub mgr Dorota Sutkowska

2. Vergilius, Aeneis (300 wersów - lub cała księga na ocenę celującą)

prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska lub [[Maciej Staniszewski]

3. Ovidius, Metamorphoses (300 wersów)

prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska lub prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

lektury greckie

1. Plato, Dialogi (15 stron OCT - lub cały dialog na ocenę celującą)

dr Jan Kozłowski lub dr Katarzyna Pietruczuk

2. Elegicy epoki archaicznej (Theognis, Solon, Xenophanes i inni) lub epigramy z Antologii palatyńskiej (100 wersów)

dr Jan Kwapisz lub dr Maciej Staniszewski

 

Opiekunowie

rok I

dr Jan Kwapisz, e-mail: jan.kwapisz@uw.edu.pl

dr Maciej Staniszewski, e-mail: mstaniszewski1@gmail.com

 

rok II

dr Jan Kozłowski, e-mail: jan.kozlowski@uw.edu.pl

 mgr Katarzyna Dźwigała, e-mail: katarzynadzwigala@tlen.pl

 

rok III

mgr Maria Poszepczyńska, e-mail:  m.poszepczynska@uw.edu.pl

dr Magdalena Zawadzka, e-mail: m.zawadzka@uw.edu.pl 

 

Uzupełnienie informacji o programie studiów obowiązującym studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

 • Efekty kształcenia realizowane są w trybie rocznym.
 • Liczba pkt. ECTS z przedmiotów wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich i studentów wynosi 75 pkt. ECTS. Punkty te uzyskiwane są w ramach zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, których całościowa łączna wartość wynosi 179,5 pkt. ECTS.
 • Liczba pkt. ECTS, które student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych wynosi 165.
 • Liczba pkt. ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym wynosi 119.
 • Liczba pkt. ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk humanistycznych wynosi 159.
 • Minimalna liczba pkt. ECTS, którą student musi uzyskać z obszaru nauk społecznych wynosi 5.
 • Minimalna liczba pkt. ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich spoza kierunku, wynosi 9.

 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej