Studia doktoranckie

Studia doktoranckie dla Instytutu Filologii Klasycznej są prowadzone przez nasz rodzimy Wydział Polonistyki. Roczny limit miejsc dla filologii klasycznej wynosi 8. Wydział prowadzi studia doktoranckie w zakresie specjalności literaturoznawczej, językoznawczej i kulturoznawczej. Instytut Filologii Klasycznej dba o zaproponowanie własnej oferty dydaktycznej zwłaszcza doktorantom specjalności literaturoznawczej.

Komplet informacji o studiach doktoranckich znajduje się na stronie http://www.polon.uw.edu.pl w zakładce STUDIA > STUDIA DOKTORANCKIE.

ZAJĘCIA DLA DOKTORANTÓW W INSTYTUCIE FILOLOGII KLASYCZNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/

 

Proseminarium doktoranckie – prof. dr hab. Mikołaj Szymański, środa,
18.30–20.00, sala 103.

 

Seminarium doktoranckie – prof. dr hab. Mikołaj Szymański, środa,
18.30–20.00, sala 103.

 

Seminarium doktoranckie można zaliczyć także w ramach następujących zajęć:

seminarium magisterskie łacińskie, prof. dr hab. Jarosław Jakielaszek, środa,
11.30–13.00, sala 110

lub

seminarium magisterskie neolatynistyczne, prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska, poniedziałek, 15.00–16.30, sala 103.

 

Metodologia badań literaturoznawczych (II sem) – prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska, środa, 16.45–18.15, sala 103.

 

Przedmioty dodatkowe (doktoranci w IFK powinni wybrać jeden z poniższych
przedmiotów)

 

How to Read Ancient Literature in the Postmodern World?
Fakultet w języku angielskim B2+
dr Mariusz Zagórski
s. 116  (I sem.)

Classics and Gender – does it make sense?

Fakultet w języku angielskim B2+

Dr M. Zagórski (II semestr)\s. 116 (II semestr)

 


 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej