Plany zajęć

Wybierz plan:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00–09:30 Mitilogia antyczna w kulturze (OGUN)
dr Mariusz Zagórski
s. 103
(zajęcia dedykowane dla studentów I roku)

Lektury greckie i łacińskie
dr Maciej Staniszewski (II sem.)
s. 103

Praktyczna nauka języka łacińskiego (02)
dr Maciej Staniszewski
s. 116

09:45–11:15 Wstęp do filologii klasycznej
prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec
s. 103

Zarys historii literatury greckiej i łacińskiej
dr Mariusz Zagórski
s. 103

Praktyczna nauka języka łacińskiego (01)
dr Krzysztof Rzepkowski
s. 6

Praktyczna nauka języka greckiego (Z)
dr Jan Kozłowski
s. 116

Praktyczna nauka języka łacińskiego (02)
dr Maciej Staniszewski
s. 118

Historia starożytna
prof. dr hab. Adam Ziółkowski
s. 103

11:30–13:00 Praktyczna nauka języka greckiego (01)
mgr Małgorzata Wysocka-Mielczarska
s. 116

Praktyczna nauka języka łacińskiego (Z)
dr Jan Kwapisz (I sem.), mgr Dorota Sutkowska (II sem.)
s. 6

Praktyczna nauka języka greckiego (01)
mgr Małgorzata Wysocka-Mielczarska
s. 116

Praktyczna nauka języka łacińskiego (Z)
dr Jan Kwapisz (I sem.), mgr Dorota Sutkowska (II sem.)
s. 118

Praktyczna nauka języka greckiego (02)
dr Maciej Staniszewski (I sem.)
s. 6

Elementy kultury antycznej
dr hab. Marek Węcowski (I sem.), dr Krzysztof Rzepkowski (II sem.)
s. 103

Praktyczna nauka języka greckiego (01)
mgr Małgorzata Wysocka-Mielczarska
s. 116

Praktyczna nauka języka greckiego (Z)
dr Jan Kozłowski
s. 6

Praktyczna nauka języka greckiego (02)
dr Maciej Staniszewski
s. 118

13:15–14:45 Gramatyka opisowa języka polskiego (fakultet)
mgr Inga Grześczak
s. 6
(I sem.)

Praktyczna nauka języka łacińskiego (01)
dr Magdalena Zawadzka
s. 6

Praktyczna nauka języka greckiego (Z)
dr Jan Kozłowski (I sem.), dr Agnieszka Paulina Lew (II sem.)
s. 118

Praktyczna nauka języka łacińskiego (01)
dr Krzysztof Rzepkowski (I sem.), dr Magdalena Zawadzka (II sem.)
s. 6

Praktyczna nauka języka łacińskiego (02)
dr Magdalena Zawadzka (I sem.)
s. 116

Praktyczna nauka języka łacińskiego (02)
dr Maciej Staniszewski (II sem.)
s. 116

Praktyczna nauka języka łacińskiego (01)
dr Krzysztof Rzepkowski (I sem.), dr Magdalena Zawadzka (II sem.)
s. 6

Praktyczna nauka języka łacińskiego (Z)
mgr Dorota Sutkowska
s. 118

Praktyczna nauka języka greckiego (02)
dr Maciej Staniszewski (I sem.)
s. 116

15:00–16:30 Praktyczna nauka języka łacińskiego (02)
dr Magdalena Zawadzka
s. 116

16:45–18:15
18:30–20:00