Rozprawy doktorskie

Rozprawy doktorskie przygotowane w Instytucie Filologii Klasycznej i obronione na Wydziale Polonistyki UW od roku 2009

 

2016

 • mgr Anna SZYMAŃSKA-BUDZIŃSKA

Wizerunki filozofów i recepcja ich poglądów w dziełach Apulejusza z Madaury.

Promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

 

2015

 • mgr Jakub FILONIK

Speaking of freedom: The notion and dynamics of freedom in Athenian oratory and Athenian democracy.

Promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

 

 • mgr Maria JAKUBOWSKA

Analiza technik translatorskich w traktacie "In calumniatorem Platonis" kardynała Bessariona

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

 

2014

 • mgr Michał CZERENKIEWICZ

Panegiryk, panegiryzm i panegiryczność w łacińskiej twórczości Szymona Starowolskiego.

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Borowski              

 

 • mgr Marta KUŁAJ

Obraz pryncypatu w dziełach historyków greckich – analiza semazjologiczna terminologii politycznej.

Promotor: prof. dr hab. Adam Ziółkowski

 

 • mgr Daniel ZAREWICZ

Polis wobec prywatnych form kultu religijnego w VI-IV w. p.n.e. Studium religijności starożytnych Greków.

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer

 

2013

 • mgr Konrad KOKOSZKIEWICZ
 1. Poezje G. Waleriusza Katullusa ze wstępem, aparatem krytycznym i komentarzem.

Promotor: dr hab. Jarosław Jakielaszek

 

 • mgr Katarzyna PIETRUCZUK

Wczesna transmisja tekstu Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa – od momentu powstania dramatów do przełomu III i II wieku p.n.e.

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Borowska

 

 • mgr Konrad KOWALCZYK

Gramatyka inskrypcji z wyspy Rodos. Fonologia i morfologia.

Promotor: dr hab. Robert Sucharski, prof. UW

 

2012

 • mgr Julia DOROSZEWSKA

Phlegon of Tralles’ Monstrous World. The Role of Monster in Phlegon’s “Mirabillia” and in the Culture of this Times (Monstrualny świat Flegona z Tralleis. Rola monstrum w “Mirabilliach” Flegona oraz kulturze jego czasów).

Promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW

 

2011

 • mgr Agnieszka LEW

Edycja “Ars Poetica” Marka Hieronima Vidy. Problemy tekstologiczne.

Promotor: prof. dr hab. Mikołaj Szymański

 

 • mgr Bartłomiej CZARSKI

Stemmata w ramie wydawniczej druków z okresu staropolskiego – studium zjawiska.

Promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 • mgr Paulina PIOTROWSKA

Studia nad "Disputatio contra iudicium astrologorum" Marsilia Ficina (…).

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

2010

 • mgr Filip DOROSZEWSKI

Język misteriów i jego funkcje w „Parafrazie Ewangelii św. Jana” Nonnosa z Panopolis.

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

 • mgr Magdalena ZAWADZKA

Problematyka stylu i języka dzieła "De gubernatione Dei" Salwiana z Marsylii.

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

2009

 • mgr Jan KWAPISZ

Grecka poezja figuralna.

Promotor: prof. dr hab. Mikołaj Szymański

 

 • mgr Jan KOZŁOWSKI

"Płonął ogniem, a nie spłonął od niego" – analiza i interpretacja Martyrium Polycarpi 15,2.

Promotor: ks. Prof. dr hab. Marek Starowieyski

 

 

 

 

 

 

 


 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej