Projekty badawcze

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

program OPUS

 

 

Paradygmat Simiasza: poeci-filolodzy-ekscentrycy
w starożytności i ich kulturowe oddziaływanie

 

Jan Kwapisz

 

2014– 2017

Edycja antologii filozoficznej Biernata z Lublina
z rękopisu nr 1717 Biblioteki Naukowej PAU
i PAN w Krakowie

 

Włodzimierz Olszaniec

 

 2011–2014

 

 

program ETIUDA

 Hades. Obraz zaświatów w kulturze greckiej epiki
archaicznej i klasycznej

 

Karolina Sekita 

 

2014

 

Polis wobec apoliadycznych kultów religijnych.
Stosunek do orfików i orfizmu w kulturze
greckiej w VI-IVw.p.n.e.

 

Daniel Zarewicz

 

 2013-2014

 

 

 

program PRELUDIUM

 

 

Znaczenie, rozwój i funkcjonowanie pojęcia
wolności w demokracji ateńskiej.
Studium na podstawie tekstów mówców
attyckich (V – IV w. p.n.e.)

Jakub Filonik

2013-2015

Analiza językowa i stylistyczna przekładu
łacińskiego "In calumniatorem Platonis"
kardynała Bessariona 

Maria Jakubowska

2011-2013

'Hades. Królestwo umarłych
w wierzeniach starożytnych Greków
epoki archaicznej i klasycznej

 

Karolina Sekita 

 

2011-2014

Edycja krytyczna traktatu "Roma instaurata"
Flavia Bionda

Weronika Sygowska-
Pietrzyk

 

 

2013-2014

 


 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej