Prace magisterskie

Prace magisterskie absolwentów Instytutu Filologii Klasycznej UW

 

Spis prac magisterskich przygotowanych w Instytucie Filologii Klasycznej od roku 2007

 

2017

 1. Kacper ANDRYCHOWSKI

"Homo novus " z Hawajów. Retoryka Baracka Obamy w świetle teorii i praktyki starożytnej.

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

      2. Aleksandra BARAŃSKA

Nowoczesne technologie w poszukiwaniu informacji o świecie starożytnym.

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

      3. Jan LASKOWSKI

Historia Apoloniusza, króla Tyru. Tłumaczenie opatrzone wstępem i komentarzem.

promotor: dr Maciej Staniszewski

      4. Mateusz ŻABOKLICKI

Na dachu. O polskich przekładach prologu do "Agamemnona" Ajschylosa.

promotor: dr Jan Kwapisz

 

2016

 1. Kinga CHUDOBIŃSKA

Sententia libri III De anima – Przekład i opracowanie komentarza św. Tomasza z Akwinu do III księgi O duszy Arystotelesa.

promotor: dr Michał Mizera

 

 1. Antoni DĄBROWSKI

"De Amore" Andrei Cappellano - wprowadzenie oraz tłumaczenie wybranych fragmentów.

promotor: prof. dr hab. Mikołaj Olszewski

 

 1. Beata GATYŃSKA-CYWIŃSKA

"Pogorzelisko" Denisa Villeneuve'a jako tragedia grecka.

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

 1. Michał KENDZIOREK-SKOLIMOWSKI

"Oratio Supplicatoria" Merkurina Arboria di Gattinara (1516). Przekład wybranych passusów o cechach panegiryczno-parenetycznych.

promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

 

 1. Magdalena KRUCZYK

"Victoria deorum" Sebastiana Fabiana Klonowica. Z problematyki emulacji.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 1. Klaudia ROMBALSKA

Trzy listy cesarza Hadriana do związków atletycznych. Tłumaczenie i komentarz.

promotor: dr hab. Jacek Rzepka

 

      7. Filip SOBCZUK

Gulielmus Budaeus, „Annotationes in libros Pandectarum”: uwagi do pierwszego fragmentu „Digestów” Justyniana o Ius est ars boni et aequi.

promotor: prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier

 

2015

 1. Marcin BEŚCIAK

Sententia libri III De anima – Przekład i opracowanie komentarza św. Tomasza z Akwinu do III księgi O duszy Arystotelesa.

promotor: prof. dr hab. Mikołaj Olszewski

 

 1. Agnieszka CIEŚLAK

Mowa Cycerona pro Caclio -przekład i komentarz.

promotor: dr hab. Cyprian Mileczarski, prof. UW

 

 1. Marta ERAZMUS

Eliasza Pielgrzymowskiego De heroibus in Dei Ecclesia liber unus – edycja 18 żywotów wraz z przekładem i komentarzem.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 1. Jarosław JANUSZEWSKI

Odys jako ukrzyżowany Chrystus. Homerycki mit o Syrenach w ujęciu Maksyma z Turynu na tle wcześniejszej tradycji interpretacyjnej.

promotor: dr Magdalena Zawadzka

 

 1. Kinga KATA

Reminiscencje antyczne w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza.

promotor: dr hab. Paweł Majewski

 

 1. Maria KIESZKOWSKA

Vitae Archiepiscoporum et Episcoporum Ecclesiae Cracoviensis Krzysztofa Kąckiego- tlumaczenie dwudziestu utworów wraz z komentarzem.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 1. Martyna OSUCH

Biografia Aleksandra Wielkiego autorstwa Francesca Petrarki - przekład i komentarz.

promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

 

 1. Joanna ŚWIDERSKA

Mowa In Pisonem Marka Tuliusza Cycerona - przekład i komentarz.

promotor: dr hab. Cyprian Mileczarski, prof. UW

 

2014

 

 1. Mikołaj ADAMIEC

Neritio nam mala plura tuli. Poetyka eposu bohaterskiego w Tristiach Publiusza Owidiusza Nazona.

promotor: dr Mariusz Zagórski

 

 1. Sebastian BANASZKIEWICZ

Traktat metryczny Hefajstiona. Tłumaczenie i komentarz.

promotor: dr Jan Kwapisz

 

 1. Katarzyna Maria BIES

Przekład hymnów Romana Melodosa" "Na ofiarowanie w świątyni" i "Na objawienie Pańskie" wraz z opracowaniem.

promotor: ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski

 

 1. Katarzyna CZARCIŃSKA

Cechy gatunkowe eposu w grze fabularnej Baldur's Gate.

promotor: dr hab. Paweł Majewski

 

 1. Bartłomiej DŹWIGAŁA

Przekład I księgi De ecclesiastica potestate Idziego Rzymianina z komentarzem.

promotor: prof. dr hab. Mikołaj Olszewski

 

 1. Agnieszka JAKUBIK

Epitalamia Guarina z Werony.

promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW

 

 1. Aleksandra JASTRZĘBSKA

Przedstawienia Minerwy na monetach dynastii Antoninów.

promotor: dr hab. Renata Ciołek

 

 1. Natalia KWIECIŃSKA

Komentowany fragment przekładu "Cronicon Lyvoniae" Henryka Łotysza.

promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW

 

 1. Magdalena LONGA

Forum Romanum jako przestrzeń performatywna w okresie Republiki Rzymskiej.

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

 1. Aleksandra MAJEWSKA

Oresteja po polsku. Recepcja dramatu Ajschyjosa na przykładzie przedstawień Jana Klaty, Mai Kleczewskiej i Mikołaja Zadary.

promotor: dr Michał Mizera

 

 1. Magdalena PRYMLEWICZ

Starożytne źródła medyczne, astrologiczne i literackie o długości trwania ciąży.

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

 1. Bartosz RADOMSKI

Rozmyślania Marka Aureliusza jako ćwiczenie duchowe.

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

 

 1. Anna WITYŃSKA

Filozofia jako sposób życia – analiza porównawcza stosunku Ojców Kościoła i humanistów renesansowych do Sokratesa.

promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW

 

 1. Siarhei YENIN

Motywy szamańskie w kulturze antycznej Grecji.

promotor: dr hab. Paweł Majewski

 

 

2013

 

 1. Magdalena BIDZIŃSKA

Koncepcja Izydy jako numen unicum w „Metamorfozach” Lucjusza Apulejusza z Madaury.

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

 1. Irmina GOSKO-ŁAZICKA

Obraz piratów i rozbójników w zachowanych powieściach greckich.

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

 1. Katarzyna GRABARCZYK

Komentowany przekład "Vita Melaniae Graeca" Gerontiusa.

promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW

 

 1. Joanna GUTEK

Mobile lignum. Przedstawienia lalkowe w starożytnej Grecji i Rzymie.

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

 1. Aleksandra JĘDRZEJCZAK

Katastrofa morska Erazma z Rotterdamu. Tłumaczenie i komentarz.

promotor: prof. dr hab. Danilo Facca

 

 1. Norbert SADLIK

Aulus Gellius "Noctes Atticae " Liber I - przekład i komentarz.

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

 

 1. Radosław ŚLIWA

Maksym z Tyru. Czy gorsze są choroby duszy czy choroby ciała?

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

 

2012

 

 1. Marta BIAŁEK

Powieść antyczna w kulturze.

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

 1. Magdalena BIEGAJ

Retoryka wystąpień politycznych dawniej i dziś, czyli metody wywierania wpływu na przykładzie pierwszej mowy przeciwko Katylinie Cycerona oraz wybranych przemówień polskich polityków.

promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW

 

 1. Dorota DREMIERRE

Opłakiwać zmarłych w Quattrocento poetyckie eulogium - zarys historii gatunku.

promotor: dr hab. Jorg Schulte

 

 

 1. Katarzyna ERHARDT

Walka Tyfoeusa z bogami. Komentowany przekład Dionysiaka Nonnosa z Panopolis, księga I, w. 154-53.

promotor: dr hab. Mikołaj Szymański, prof. UW

 

 1. Zbigniew FIOŁNA

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

 

 1. Zofia GÓRKA

Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ἀββᾶ Συμεὼν τοῦ διὰΒίος καὶ πολιτεία τοῦ ἀββᾶ Συμεὼν τοῦ διὰ(przekład fragmentu).

promotor: dr Irina Tatarowa

 

 1. Monika HIEROPOLITAŃSKA

Quaestiones musicae in usum scholae Northusianae per Ioannem Spangenbergium Herdessianum collectae – wydanie krytyczne i przekład.

promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW

 

 1. Maciej JASIŃSKI

Krytyka perypatetyckich poglądów kosmologicznych w Selenografii Jana Heweliusza.

promotor: dr hab. Mikołaj Szymański, prof. UW

 

 1. Helena KARCZEWSKA

Duchowy alfabet. Przekład wybranych fragmentów „Traktatu na temat psalmów” św. Hilarego z Poitiers.

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

 

 1. Piotr KASPRZYK

Morfologia czasownika łacińskiego - wyzwania digitalizacji.

promotor: dr hab. Jarosław Jakielaszek

 

 1. Ewa KONDRACKA

Obraz Indian amerykańskich w Renesansie od czasów Kolumba do końca XVI wieku.

promotor: dr hab. Danilo Facca

 

 1. Ewa KONDRACKA

Komentowany przekład "Pochwały Florencji" Leonarda Bruniego.

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

 1. Tomasz ROSZKOWSKI

Cynegetyk Ksenofonta – wstęp, tłumaczenie, komentarz.

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

 1. Ilona RUPIEWICZ

Korespondencja Giovanniego Pico Della Mirandola i Ermolao Barbaro – tłumaczenie i komentarz.

promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW

 

 1. Marek SNYCERSKI

Bitwa pod Kannami w ujęciu Polibiusza i Liwiusza.

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

 1. Hubert SZYMAŃSKI

Funkcje mitu w wybranych koncepcjach psychologicznych.

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

 

 1. Agnieszka WĄSIK

Komentowany przekład rozdziałów Etymologii Izydora z Sewilli poświęconych kamieniom szlachetnym.

promotor: dr hab. Mikołaj Szymański, prof. UW

 

 1. Sabina WOJCIECHOWSKA

Podążając za tajemnicą słowa, bogactwem synonimów i prawdziwą drogą do nawrócenia i duchowego katharsis w "Synonyma de lamentatione animae peccatricis" Świętego Izydora z Sewilli.

promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

 

2011

 

 1. Monika BALA

Obraz Indii w świecie starożytnym. Komentarz do ᾿Ινδική Arriana.

promotor: dr hab. Robert A. Sucharski

 

 1. Marta BUJAKIEWICZ

Zakochnana czarownica - analiza postaci Medei na podstawie "Metamorfoz" Owidiusza i Argonautyk Waleriusza Flakka.

promotor: dr Mariusz Zagórski

 

 1. Natalia CIAK

Floralia w źródłach antycznych.

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

 1. Hanna GOŁĄB

Archaiczny i wczesnoklasyczny dytyramb. Teoria - praktyka - kontekst rytualny.

promotor: dr hab. Mikołaj Szymański, prof. UW

 

 1. Marcin GRUZA

Traktaty Tyberiusz "De figuris demosthenicis" na tle tradycji greckiej i bizantyjskiej.

promotor: prof. dr hab. Helena Cichocka

 

 1. Leopold HESS

Funkcje dygresji polemicznych w księgach I-V Dziejów Polibiusza.

promotor: dr hab. Mikołaj Szymański, prof. UW

 

 1. Natalia KACPRZAK

De Fortuna Romanorum Plutarcha z Cheronei jako przykład deklamacji epideiktycznej okresu drugiej sofistyki.

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

 1. Małgorzata KORNACKA

Composita nominalne w poemacie "Lithika" - typologia i wpływy homeryckie.

promotor: dr hab. Robert A. Sucharski

 

 1. Ewelina KOWALSKA

Aktualność II ks. "Retoryki" Arystotelesa w teorii i praktyce public relations.

promotor: prof. dr hab. Helena Cichocka

 

 1. Andrzej MIROŃCZUK

Tradycja tekstu Herodota w świetle papirusów.

promotor: prof. dr hab. Benedetto Bravo

 

 1. Maria PIOTROWSKA

Sceny bójek w farsie francuskiej i komedii Plauta.

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

 1. Przemysław SKRZYDELSKI

"Edyp" Lucjusza Anneusza Seneki. Komentarz dramaturgiczny i przekład na język polski.

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

 1. Małgorzata WASĄŻNIK

Sztuka filmowa Woody'ego Allena. Gra z konwencją dramatu starożytnego.

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

 1. Monika WESOŁOWSKA

XII księga Dionysiaca Nonnosa z Panopolis - wstęp, przekład i komemtarz.

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

 1. Adam WŁODARCZYK

Parametr negacji w skłani języków klasycznych.

promotor: dr hab. Jarosław Jakielaszek

 

 1. Michał ZACHARSKI

Nomos i physis - Antyczne źródła współczesnej filozofii prawa.

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

 

 

2010

 

 1. Katarzyna BEDNARSKA

Metody dialogu Sokratesa na współczesnych działaniach negocjacyjnych.

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski

 

 1. Maja BOGAJCZYK

Świat nadprzyrodzonyw tragediach Ajschylosa - jego funkcja i status.

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

 1. Beata CZARKOWSKA

Świeckie emblematy miłosne oraz ich konotacje antyczne. Recepcja wzorców literackich w polskiej twórczości emblematycznej XVII wieku na podstawie dwóch zbiorów emblematycznych.

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski

 

 1. Michał DAMSKI

Dwie twarze nowej szkoły stoickiej. Podstawowe różnice w filozofii Seneki i Epikleta.

promotor: dr Krzysztof Łapiński

 

 1. Filip GINALSKI

Orfeusz wśród elfów.

promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec

 

 1. Małgorzata GLINICKA

Pojęcie i funkcja ironii w literaturze antycznej i średniowiecznej.

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

 1. Joanna GOŁĘBIEWSKA

Virgilii Gleissenbergii O.S.B. Abbatis Ossiacensis in Carinthia "De Boleslao II Rege Poloniae Ossiaci Paenitente Libri VI. Poema" - tłumaczenie i opracowanie księgi V.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 1. Edyta Jedynak-Borghi

Zagadka antyczna: rodzaje, funkcje, antologie.

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

 1. Anna KACPRZYK

Funkcja mitów greckich w dramatach Goethego: Prometeusz, Pandora, Ifigenia w Taurydzie.

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski

 

 1. Dominika KŁOSOWSKA

Strategie opisu przemiany w drzewa w "Metamorfozach" Owidiusza.

promotor: dr Mariusz Zagórski

 

 1. Anna KRÓL

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

 1. Anna KUROWSKA

Język łaciński w libretcie opery-oratorium "Któl Edyp" Igora Strawińskiego i Jeana Cocteau.

promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

 1. Anna MADEJSKA

Bukolika XI Petrarki - wstęp, przekład i komentarz.

promotor: dr Mariusz Zagórski

 

 1. Anna MAGDZIARZ

Libet reverti - studium wypowiedzi bohaterów Medei, Thyestesa i Agamemnona Seneki.

promotor: dr hab. Jarosław Jakielaszek

 

 1. Ewa MIŁUŃSKA

De vita et moribus Circes, czyli szkice o czardziejce z Aiai.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 1. Weronika SYGOWSKA-PIETRZYK

Flavia Bionda Rzym Odbudowany księga druga.

promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec

 

 1. Alicja SZABŁOWSKA-CAŁKA

Motywy antyczne w dramatach Stanisława Wyspiańskiego "Noc listopadowa" i "Powrót Odysa".

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski

 

 1. Agnieszka WILTOS

Księga Pielgrzyma z Kodeksu Calixtinus tłumaczenie.

promotor: dr Mariusz Zagórski

 

 1. Karolina WINCEWICZ

Honoratus Massiliensis Vita sancti Hilarii, episcopi Arelatensis. Wstęp, komentarz, przekład.

promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

 

2009

 

 1. Katarzyna BOŻEŃSKA

Horatius Polonus, czyli o technice przyswajania wzoru.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 1. Jolanta GRABOWSKA

Analiza przekładu Ody II, 7 Horacego autorstwa Cypriana Kamila Norwida w oparciu o koncepcję funkcjonalizmu w teorii tłumaczenia.

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski

 

 1. Nina GRUBER

Conradi Celtis "Tractatus de condentis epistolis" - Konrada Celtisa "Traktat o pisaniu listów" przełożyła i opatrzyła wstępem Nina Gruber.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 1. Kornelia KŁOSOWSKA

Podobieństwo postaci występujących w komediach Titusa Macciusa Plauta i Franciszka Bohomolca (na wybranych przykładach).

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

 1. Paulina KOZYRA

"Ad Sigismundum Poloniae Regem Turcica secunda" Stanisława Orzechowskiego jako przykład mowy manipulacyjnej. Próba analizy retorycznej.

promotor: dr Elżbieta Kauer

 

 1. Urszula MAKOWIECKA

Vitae Prophetarum - przekład, wstęp, komentarz.

promotor: prof. dr hab. Marek Starowieyski

 

 1. Monika MICKIEWICZ

Safona - życie po życiu.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 1. Katarzyna PIETRUCZUK

Listy w tragedii Eurypidesa.

promotor: prof. dr hab. Małgorzata Borowska

 

 1. Katarzyna PROCHENKO

Mędrcy na dworach tyranów sycylijskich w utworach myślicieli ateńskich do IV wieku p.n.e. - analiza na przykładzie Hierona Ksenofonta oraz Listów Platona.

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

 1. Karolina SEKITA

Wierzenia w życie pozagrobowe w świetle złotych tabliczek orfickich.

promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer

 

 1. Ilona SZEWCZYK

Kosmetyka, medycyna i magia - rzymskie metody dbania o ciało.

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

 1. Karolina WIŚNIEWSKA

Przedstawienia czterech Ewangelistów w tzw. Ewangeliarzu Lwowskim. Antyczne tradycje i wzory.

promotor: prof. dr hab. Barbara Dąb-Kalinowska

 

 1. Sylwia WOLNY

Wpływ Cycerona na życie i twórczość św. Augustyna.

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski

 

 

2008

 

 1. Katarzyna ANDRZEJEWSKA

Polskie "dzieje bajeczne" w świetle tradycji starożytnej na podstawie "Kroniki polskiej" Galla Anonima i "Kroniki" Wincentego Kadłubka.

promotor: dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna

 

 1. Izabela BOGUS

"Laurea occidens". Wstęp, przekład i komentarz.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 1. Paulina BUDZEŃ

Wpływ myśli Platona i Arystotelesa na filozofię Al.-Farabiego, przedstawiciela arabsko-muzułmanskiego nurtu falasifa.

promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

 1. Michał CAŁKA

Rozszerzenia polisemiczne wybranych przyimków łacińskich w prozie Cycerona w ujęciu językoznawstwa kognitywnego.

promotor: dr hab. Jarosław Jakielaszek

 

 1. Michał DELURA

Motyw gościnności w "Iliadzie" i "Odysei" Homera.

promotor: dr hab. Mikołaj Szymański

 

 1. Magdalena FALSKA

Recepcja antycznych motywów sielankowych w wybranych przykładach literatury barokowej.

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

 1. Marta GÓRSKA

Sparta w "Agezylauszu" Juliusza Slowackiego.

promotor: doc. dr Eligiusz Szymanis

 

 1. Ewa GRZONA

Oratio in hypocritas i Oratio Heliogabali ad meretrices Leonarda Bruniego - przekład i komentarz.

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

 1. Anna LASKOWSKA

Elementy harmoniki Arystoksenosa - komentowane tłumaczenie księgi pierwszej.

promotor: dr hab. Robert Sucharski

 

 1. Katarzyna MEJER

Kult Augusta w poezji Wergiliusza i Owidiusza.

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

 1. Urszula NIEWIADOMSKA

Hyginus, "Fabulae": przekład i komentarz.

promotor: dr hab. Mikołaj Szymański

 

 1. Adam PIETRUCHA

Łacińskie inskrypcje klasztoru Świętego Krzyża na Łysej Górze. Edycja, przekład i komentarz.

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

 1. Marek PRZEŹDZIECKI

Komentarz Askoniusza do mowy "In Pisonem" Cycerona. Komentowany przekład.

promotor: dr hab. Mikołaj Szymański

 

 1. Małgorzata ROMAŃCZUK

Kobieta w "Noctes Atticae" Aulusa Geliusa.

promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

 1. Aleksandra SKARŻYŃSKA

Virgilii Gleissenbergii O. S. B. Abbatis Ossiacensis in Carinthia "De Boleslao II Rege Poloniae Ossaci Paentitente Libri VI. Poëma" - tłumaczenie i opracowanie księgi III.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 1. Ewa STANISZEWSKA

Baśń o Amorze i Psyche w przekładach.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 1. Karolina SZCZĘSNA

Hipokrates "De morbo sacro" - tlumaczenie i komentarz.

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

 1. Magdalena TOMASZEWSKA

Recepcja "Metamorfoz" Owidiusza na podstawie obecności mitologii w wybranych utworach literatury polskiej epok dawnych.

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

 

2007

 

 1. Piotr DĄBROWSKI

Koncepcja kształcenia młodzieży szlacheckiej w szkołach protestanckich w XVII w. w traktacie "Palastra Nobilium" Joachima Pastoriusza. Kwestia łaciny.

promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

 1. Maciej DOBEK

Philippi Beroaldi libellus de optimo statu et principe. Eddit et praefatione instruxit Matthias Dobek.

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

 1. Kaja DYBOWSKA

"Telefos" Eurypidesa na tle starożytnej tradycji mitu Telefosa.

promotor: prof. dr hab. Małgorzata Borowska

 

 1. Wioleta GRZĄDKOWSKA

Wizerunek hetery w komediach Plauta.

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

 1. Magdalena HERMAN

Wokół motywu metamorfozy w twórczości Publiusza Owidiusza Nazona i Bolesława Leśmiana.

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

 1. Konrad KOKOSZKIEWICZ

Auspicja rzymskie. Znaczenie, rytuał, geneza.

promotor: prof. dr hab. Juliusz Domański

 

 1. Katarzyna KOŚCIŃSKA

Arystarcha z Samos - "O wielkościach i odległościach Słońca i Księżyca" przekład i komentarz.

promotor: dr Jarosław Włodarczyk

 

 1. Michał KUCHARSKI

Quid est cynthia? Trzy próby lektury elegii Propercjusza.

promotor: dr hab. Katarzyna Marciniak

 

 1. Konrad KOWALCZYK

Inskrypcje z Andros. Fonologia i Morfologia.

promotor: dr hab. Robert Sucharski

 

 1. Marta KOZAK

Obraz Cesarza Konstancjusza II w pismach Hilarego z Poitiers i Lucyferiusza z Calaris z kanon inwektywy antycznej w literaturze wczesnochrześcijańskiej.

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

 1. Anna KURAŚ

Koronacja "Poppei" Claudia Monteverdiego (libretto Giovanniego Francesca Busenella) na tle źródeł antycznych.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 1. Małgorzata LIŚKIEWICZ

Wstęp, komntarz i przekład 'Żywotu Św. Auxibiusza", nieznanego zabytku hagiografii greckiej VII w.

promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

 1. Magdalena OLEKSIAK

Ekfrazy homeryckie o funkcjonowaniu broni.

promotor: dr hab. Robert Sucharski

 

 1. Agata PIĘTASZEWSKA

Komentarz Askoniusza do mowy "Pro Milione" Cycerona - komentowany przekład.

promotor: dr hab. Mikołaj Szymański

 

 1. Paulina PLUDRA-ŻUK

Traktat "De calicibus" Jana Szklarka: z dziejów kontrowersji ursus pauper.

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

 1. Izabela POGORZELSKA

Podróż do wieku srebrnego literatury rzymskiej Valerius Flaccus Argonautica.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 1. Urszula SKORUPA

Przyjaźń według Lucjusza Anneusza Seneki na podstawie jego pism filozoficznych i listów.

promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

 


 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej