• Erasmus Roterodamus, Juliusz Domański

  Enchiridion militis Christiani = Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami, ordo V, t. VIII

  Więcej
 • Monika Mikuła, Magdalena Popiołek

  Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego IFK UW, 27 listopada 2015

  Więcej
 • Juliusz Domański

  Książka o książkach. 44 recenzje, przedmowy, posłowia z lat 1953-2012

  Więcej
 • Zygmunt Kubiak, Inga Grześczak

  Przybliżenia. Studia nad twórczością Klemensa Janickiego (Janicjusza) i Jana Kochanowskiego. U początków poezji polskiej.

  Więcej
 • Włodzimierz Olszaniec, Piotr Salwa

  Boccaccio e la nuova ars narrandi. Atti del Convegno internazionale di studi

  Więcej

Konferencje

 

   

Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych. Warsztaty metodyczne

termin

18 listopada 2016

organizator

mgr Monika Mikuła, mgr Inga Grześczak Instytut Filologii Klasycznej UW

program

warsztaty_metodyczne.url

   

"Hellenistic Poetry before Callimachus"

termin

14-15 czerwca 2016 Liverpool

organizator

dr Jan Kwapisz Instytut Filologii Klasycznej UW, Marco Perale (University of Liverpool), Guendalina Taietti (University of Liverpool)

program

 programme

 

„Heredes et scrutatores"

termin

19-20 maja 2016

organizator

prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec Instytut Filologii Klasycznej UW

program

 Program_konferencji_Heredes_1_1

Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych

termin

27 listopada 2015

organizator

mgr Monika Mikuła, mgr Inga Grześczak, mgr Dorota Sutkowska, dr Magdalena Popiołek, mgr Maria Poszepczyńska Instytut Filologii Klasycznej UW

program

Sesja_dydaktyczna_IFk_folder

 De nuptiis (iteratis) Philologiae et Libri manuscripti

termin

15 czerwca 2015

organizator

mgr Paulina Pludra-Żuk, dr Agnieszka Paulina Lew, prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec, Instytut Filologii Klasycznej UW

Instytut Historii Nauki PAN

program

Program_Nuptiis

 

Retoryka klasyczna i retoryka współczesna: pola i perspektywy badań

termin

12-13 czerwca 2015

organizator

dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

program

 Retoryka_program

Fragments, Holes, and Wholes: Reconstructing the Ancient World in Theory and Practice

termin

12-14 czerwca 2014

organizator

dr Jan Kwapisz

program

>> pobierz

Antyk i współczesność. Recepcja filozofii starożytnej w myśli współczesnej

termin

28-29 października 2013

organizator

dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

program

>> pobierz

Boccaccio e la nuova ars narrandi

termin

10-11 października 2013

organizatorzy

prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

prof. dr hab. Piotr Salwa

program

>> pobierz

Flavian Epic and the World of Ideas

termin

 24-25 maja 2012

organizator

dr Mariusz Zagórski

program

>> pobierz

ΜΟΥΣΑ ΠΑΙΖΕΙ. Greek and Latin Technopaegnia, Riddles, Acrostichs, Poetic Puns, Metrical Curiosities, etc.

termin

5-7 maja 2011

organizator

dr Jan Kwapisz

program

>> pobierz

tom pokonferencyjny

>> zobacz

Volgarizzamenti e traduzioni nell'età del Rinascimento

termin

7-8 maja 2009

organizator

prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

program

>> pobierz

tom pokonferencyjny

>> zobacz

CARMINIS PERSONAE. Postać literacka w poezji rzymskiej

termin

17-18 czerwca 2009

organizator

dr Mariusz Zagórski

program

>> pobierz

 

AEMULATIO & IMITATIO. Powrót pisarzy starożytnych w epoce renesansu

termin

25-26 kwietnia 2008

organizator

dr Krzysztof Rzepkowski

program

>> pobierz

tom pokonferencyjny

>> zobacz

 


 • Studia renesansowe

  pierwsze i jedyne w Polsce dwuletnie stacjonarne studia II stopnia, poświęcone literaturze, kulturze, sztuce oraz historii renesansu i baroku. Zajęcia prowadzone są przez cenionych specjalistów z kilku ośrodków badawczych: filologów klasycznych, neolatynistów, historyków Włoch, italianistów, badaczy myśli renesansowej i historyków sztuki.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Scripta

  Naukowa seria wydawnicza Instytutu Filologii Klasycznej, w której publikowane są książki pracowników i doktorantów IFK

  Więcej
 • Fundacja "Babel"

  działająca przy IFK UW fundacja, której celem jest zachowanie, upowszechnianie i rozwijanie językowego dziedzictwa wielkich cywilizacji i ich religii: judaizmu, chrześcijaństwa, islamu oraz hinduizmu i buddyzmu.

  Więcej