Biblioteka Renesansowa

Biblioteka Renesansowa to dwujęzyczna seria wydawnicza, której celem jest udostępnienie polskiemu odbiorcy najważniejszych dzieł łacińskojęzycznej literatury włoskiego renesansu. Czytelnik znajdzie  w niej utwory wielkich humanistów i myślicieli epoki – Francesca Petrarki, Giovanniego Boccaccia, Leonarda Bruniego, Eneasza Sylwiusza Piccolominiego, Marsilia Ficina i wielu innych.

Tom pierwszy, zatytułowany Humanistyczne żywoty filozofów starożytnych, to zaopatrzony w bogaty komentarz wybór biografistyki, obejmujący żywoty czołowych myślicieli starożytnych – Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Cycerona i Seneki. Jak napisał w swojej recenzji Lech Szczucki, „na przykładzie Żywotów można poznać wiele aspektów kultury umysłowej wczesnego renesansu: kult wybitnych osobistości, tworzenie i zarazem propagowanie pewnego idealnego typu myśliciela zaangażowanego głęboko w życie swej wspólnoty obywatelskiej oraz zainteresowanego myślą spekulatywną, a wreszcie – początki nowożytnej historii filozofii”. Słowem, Żywoty…  to lektura nie tylko dla miłośników renesansu i historyków filozofii, ale dla każdego, kto interesuje się szeroko rozumianą humanistyką.

Tom drugi to wybór łacińskich pism Francesca Petrarki o tematyce podróżniczej obejmujący listy oraz jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla pielgrzyma udającego się z Włoch do Ziemi Świętej. Jak napisał w recenzji Mikołaj Szymański, „przygotowany do druku tom jest pracą znakomitej jakości, która może znaleźć czytelników w rozmaitych środowiskach: filologów i historyków, miłośników starożytności i renesansu, łacinników i italianistów. Przede wszystkim zaś trafi do tych, którzy chętnie sięgają do dzieł Michela Foucault czy Krzysztofa Pomiana, dających nową, pogłębioną wizję historii kultury. Autor opracowania jest godnym kontynuatorem tradycji polskich studiów nad Petrarką, której symbolem może być książka Petrarka Jana Parandowskiego”.

Tom trzeci serii - O słynnych kobietach Giovanniego Boccaccia - udostępnia polskiemu odbiorcy pierwsze w historii literatury europejskiej dzieło biograficzne poświęcone w całości kobietom - napisany przez Boccaccia zbiór ponad stu sylwetek wybitnych kobiet starożytności i średniowiecza. Przekład zaopatrzony jest we wstęp i obszerny komentarz naukowy, adresowany nie tylko do czytelnika o przygotowaniu humanistycznym, lecz do każdego wykształconego odbiorcy zainteresowanego literaturą i kulturą Italii.

Przełożyli: Piotr Bańkowski, Inga Grześczak|Inga Grześczak, Agnieszka Szopińska, opracowała Inga Grześczak|Inga Grześczak

Tom czwarty serii - Lorenzo Valla: O rzekomej, sfałszowanej Donacji Konstantyna

Autor traktatu z 1440 r. zajmuje się kwestią autentyczności tak zwanej Donacji Konstantyna, dokumentu pochodzącego rzekomo od cesarza Konstantyna Wielkiego, a w rzeczywistości powstałego – jak się go obecnie datuje – na przełomie VIII i IX w. Dokument ten utrzymuje, że Konstantyn podarował Kościołowi rzymskiemu całą zachodnią część Cesarstwa Rzymskiego. Traktat ma formę „mowy w obronie prawdy”, Valla posługuje się w nim całym wachlarzem argumentów z zakresu prawa, historii i historiografii, religii, polityki itp.., żeby wykazać niemożliwość przeprowadzenia takiej darowizny.

Jury Konkursu na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej przyznało nagrodę Wydawnictwom Uniwersytetu Warszawskiego za książkę O rzekomej, sfałszowanej donacji Konstantyna Lorenzo Valli.

Wyniki konkursu ogłoszono podczas inauguracji XXII Wrocławskich Targów Książki Naukowej. 

Przełożył: Konrad M. Kokoszkiewicz, przedmowę napisała:Halina Manikowska


Zapowiedzi:

 


 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej