Aktualności

Sesja poprawkowa - zasady rozliczenia etapu studiów (aktualizacja)

2022-05-30

Szanowni Państwo,

przypominam, że:

  1. sesja poprawkowa trwa od 29.08 do 11.09, zatem zaliczenia przedmiotów powinni Państwo uzyskać do końca sesji egzaminacyjnej czyli do 11 września.
  2. W ciągu następnego tygodnia (12-18.09), po upewnieniu się, że na karcie okresowych osiągnięć rozliczanego etapu studiów w USOS są wszystkie wymagane programem przedmioty, a przy nich wszystkich oceny [pozytywna vel niedostateczna, vel NK] oraz punkty ECTS, należy zgłosić przez USOS etap studiów do rozliczenia. Jednocześnie należy wysłać e-mail do pracownika toku studiów (ifk@uw.edu.pl) z prośbą o rozliczenie etapu studiów.
  3. UWAGA: Osoby, które mają wpis warunkowy, muszą również rozliczyć poprzedni etap studiów po podpięciu pod niego rozliczonego warunku i innych przedmiotów w razie różnic programowych (procedura jak powyżej).
  4. Osoby, które z powodu niewypełnienia wszystkich wymogów będą ubiegać się o wpis warunkowy lub powtarzanie roku (zob. &39 ust.1 Regulaminu studiów na UW), powinny złożyć via USOS odpowiednie podanie skierowane do KJD (zostanie rozpatrzone przeze mnie z upoważnienia KJD). Najlepiej zrobić to w terminie siedmiu dni po sesji egzaminacyjnej czyli w dniach 12-18 września. UWAGA: Nie będę mogła rozpatrzyć podania jeśli wcześniej nie zostanie zgłoszony właściwy etap studiów do rozliczenia.
  5. Indywidualne problemy należy zgłaszać do mnie sine mora.
  6. Wobec osób, które nie rozliczą się w wyżej wymienionym terminie, będę zobowiązana wszcząć procedurę skreślenia z listy studentów. Ostateczne decyzje muszą zostać podjęte do 30 września. Student nierozliczony w wyżej wymienionym terminie zostanie skreślony z listy studentów.
  7. Na koniec studiów licencjackich i magisterskich konieczne jest także rozliczenie z biblioteką IFK oraz UW (https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/jak-korzystac/rozliczenia-z-buw/).
  8. Egzamin licencjacki albo magisterski należy zdać do 29 września (zob. też &47 ust.2 Regulaminu studiów na UW).
  9. Studentom III roku przypominam, że rejestracja w systemie IRK na studia magisterskie kończy się 12 września (rejestrować się można zaraz po otwarciu II tury zapisów, czyli od 17 sierpnia).

 Przypominam, że od początku roku akademickiego wszystkie informacje niezbędne do rozliczenia etapu studiów są dostępne na stronie ifk.uw.edu.pl w odpowiednich zakładkach.  

W zakładce Studia licencjackie:
Obowiązujący program studiów licencjackich
W zakładce Studia magisterskie:
Obowiązujący program studiów magisterskich
W zakładce Lektury greckie i łacińskie:
Obowiązujący kanon lektur, nazwiska egzaminatorów oraz szczegółowe zasady rozliczenia lektur.
Ponadto w zakładce AKTUALNOŚCI:
terminy egzaminów (harmonogram poprawkowej sesji egzaminacyjnej).
UWAGA studenci III roku studiów I stopnia oraz II roku studiów II stopnia:
Przypominam, że poza wyżej wymienionymi informacjami w zakładce Tok studiów od początku bieżącego roku akademickiego są dostępne pliki dot. zasad dyplomowania 2021-2022.
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę się kontaktować z pracownikami toku studiów lub ze mną.
 
Życzę Państwu udanej sesji!
Monika Mikuła