Konferencja naukowa: "Retoryka klasyczna i retoryka współczesna: pola i perspektywy badań"

2015-01-13

Konferencja naukowa

 

Retoryka klasyczna i retoryka współczesna: pola i perspektywy badań

Uniwersytet Warszawski, 12-13 VI 2015 r.

 

     Tematyka konferencji obejmuje szeroko pojętą problematykę dotyczącą relacji między starożytną teorią i praktyką retoryczną a retoryką współczesną. Pragniemy krytycznie przyjrzeć się retoryce klasycznej z perspektywy współczesnej kultury oraz odpowiedzieć na pytanie, jakie dziś są pola jej badań i jakie perspektywy badawcze w tym zakresie  otwierają się przed przedstawicielami różnych nauk humanistycznych.

     Jeśli za początek retoryki współczesnej uznać wystąpienia z jednej strony Kennetha Burke’a a z drugiej Chaima Perelmana i Lucile Olbrecht-Tyteki (nouvelle rhetorique), to także czas podsumować dotychczasowy dorobek, pola badawcze oraz ewentualne perspektywy, jakie otwierają się przed retoryką współczesną. Odrębny problem badawczy wiąże się z możliwymi polami wspólnymi łączącymi retorykę klasyczną z retoryką naszych czasów – np. w obrębie krytyki retorycznej (rhetorical criticism).

     Powyższą problematykę konferencji proponujemy skoncentrować wokół następujących zagadnień ogólnych:

 

 1. Retoryka klasyczna – zamknięta czy otwarta dziedzina badań?
 2. Czy istnieje przedmiot określany nazwą: retoryka współczesna?

2.1.             Jeśli tak, to jak określić jego specyfikę na tle współczesnej lingwistyki oraz pragmatyki?

2.2.             Czy współczesna retoryka ma jakieś pola wspólne z logiką, szczególnie z teorią argumentacji?

 1. Rewolucja w retoryce współczesnej – od nowej teorii argumentacji, poprzez nowe media, technologię, aż po nauki medyczne.
 2. Retoryka klasyczna i współczesna a demokratyczny dyskurs publiczny.
 3. Retoryka klasyczna/współczesna jako teoretyczna podstawa filozofii współczesnej

 

       Zapraszamy do współpracy przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych i społecznych. Organizatorzy konferencji: Instytut Filologii Klasycznej UW, Instytut Polonistyki Stosowanej oraz Pracownia Badań Historii i Teorii Retoryki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przewidujemy publikację książkową w postaci recenzowanej monografii zbiorowej.

Terminy: dwa dni obrad, 12-13 czerwca 2015 roku. Wpisowe: 200 zł.

Organizatorzy zapewniają nocleg z 12 na 13 czerwca 2015 r. – po wcześniejszym zgłoszeniu takiej chęci przez referentów.

Prosimy o nadesłanie streszczeń referatów o objętości 1 strony maszynopisu ( ok. 1.600,00 znaków) do 30 kwietnia 2015. Informacja o przyjęciu referatu: do 15 maja 2015.

Wpłata wpisowego: do 31 maja 2015. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:

                                                   cyprianifk@poczta.onet.pl     

 

Komitet Naukowy Konferencji

Prof. dr hab. Juliusz Domański, Prof. dr hab. Stanisław Dubisz, Prof. dr hab. Jakub

Z. Lichański, Prof. dr hab. Mikołaj Szymański, Dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW;

Dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW


 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej