Juliusz Domański, "Łacina w Polsce. Średniowieczne piśmiennictwo myślicielskie. Antologia".

2020-01-10

Najnowsza książka prof. dr. hab. Juliusza Domańskiego jest dostępna pod adresem:

http://pau.krakow.pl/publikacje_online/Lacina_w_Polsce.pdf

Kilkusetstronicowy wybór powstałych między wiekiem XII a XVI łacińskich tekstów, nazwanych przez antologistę „myślicielskimi”, ma być w jego zamierzeniu świadectwem obecności i użytkowania  klasycznego i judeochrześcijańskiego dziedzictwa antycznego w Polsce, tak jak to  czyni możliwym łacińska twórczość pisarzy średniowiecznych. To w takiej właśnie optyce teksty antologii zostały poprzedzone obszernym wstępem i  zamknięte niewiele od nich krótszym, paralelnym do nich komentarzem ciągłym, nazywanym przez antologistę ich enarracjami.


 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej